Vital

La Quiropràctica

Més de 25 milions de persones de tot el món tenen a la Quiropràctica com a part de la seva rutina de prevenció i salut. Tenir la columna vertebral i el sistema nerviós examinats amb regularitat hauria de ser tan comú com raspallar-se les dents.
La quiropràctica és la professió sanitària de primer contacte que s’encarrega del diagnòstic, tractament i prevenció de les alteracions mecàniques de la columna vertebral en particular i del sistema neuro-muscul-esquelètic en general.
El quiropràctic corregeix les disfuncions articulars, anomenades subluxacions vertebrals, que poden impedir l’homeòstasi del cos i provocar malalties i dolències.
S’enfoca en la relació entre el sistema nerviós, els altres sistemes del cos i la salut.
Treballa de manera natural, sense l’ús de fàrmacs ni cirurgia.
La filosofia de la quiropràctica es basa en l’existència d’una intel·ligència innata que governa el cos i controla la capacitat reguladora inherent del cos de curar-se a si mateix i de mantenir-se en bona salut.

Mitjançant el formulari de contacte a continuació pot sol·licitar informació addicional o fer una reserva.

* obligatorio